Czy pożyczka 5.000 zł z urzędu pracy przysługuje samozatrudnionym?

        W tej kwestii pojawiło się wiele wątpliwości, a jak się okazało przepisy są na tyle mało precyzyjne że nawet różne powiatowe urzędy pracy odmiennie interpretują przepisy dotyczące „Tarczy antykryzysowej”. Problem jest bardzo istotny ponieważ pożyczka 5.000 zł to obecnie największe możliwe wsparcie dla mikro przedsiębiorcy tym bardziej że może zostać umorzona wraz z odsetkami po spełnieniu warunku, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Celem ujednolicenia interpretacji obowiązujących przepisów rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zwrócił się z prośbą o interpretację do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej o wydanie wiążącej interpretacji. Najnowsza nowelizacja do specustawy o COVID-19 znosi już wymóg składania oświadczeń o stanie zatrudnienia, a wymóg ten wykreślono z art. 15zzd ust. 2. Tarcza antykryzysowa 2.0 oczywiście uwzględnia wyżej wymienioną poprawkę.
Tak więc mówiąc wprost osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudniona) nie musi zatrudniać pracowników by ubiegać się o pożyczkę 5000 zł z urzędu pracy.