Krajowy Rejestr Zadłużonych – nowy system rusza już niedługo

Elektroniczny Krajowy Rejestr Zadłużonych ma zostać uruchomiony 1 grudnia 2021 r. Powstał m.in. jako element szeroko rozumianej cyfryzacji oraz unowocześnienie systemu sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości w ogóle. E-KRZ będzie ogólnodostępny w Internecie.


Skrót informacji:

Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest nowym systemem teleinformatycznym. Ma stanowić alternatywne rozwiązanie dla planowanego wcześniej (ale niewprowadzonego) Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Podstawą prawną KRZ jest Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (ma status oczekujący).

Wprowadzenie rejestru planowano już wcześniej, czyli w grudniu 2020 i lipcu 2021 roku.  Jego rolą ma być zapewnienie dostępu do danych na temat zadłużonych osób fizycznych i przedsiębiorców. Wraz z jego wdrożeniem zostanie uruchomiony także system teleinformatyczny, którego celem będzie cyfryzacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – co będzie zawierał?

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych znajdą się dane dotyczące osób fizycznych, firm oraz jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Za pośrednictwem Internetu będzie można sprawdzić bazę podmiotów:

  • wobec których jest lub były przeprowadzane postępowania restrukturyzacyjne czy upadłościowe;

  • niewypłacalnych;

  • zagrożonych niewypłacalnością;

Cyfrowy rejestr obejmie dodatkowo wpisy o osobach fizycznych, które są dłużnikami alimentacyjnymi i wspólnikach osobowych spółek handlowych.

Informacje dotyczące konkretnego podmiotu będą dotyczyć m.in. (oprócz podstawowych danych) nazwy sądu prowadzącego postępowanie, sygnaturę akt sprawy, informację o zabezpieczeniu majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego czy o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Do weryfikacji konsumentów lub firm wystarczy numer PESEL, NIP lub sygnatura akt sprawy.

Po uruchomieniu KRZ 1 grudnia 2021 r. zostanie udostępniona pierwsza wersja użytkowa. System będzie stale rozwijany i aktualizowany.

 

Tagi: długi, news, prawo