Najlepszy czas na leasing!

 

O tym, co ma się zmienić w zasadach rozliczania podatków od zakupu, używania i leasingu samochodów osobowych na cele firmowe od nowego roku oraz jak nie dać się zmianom i wykorzystać z leasingu maksimum korzyści tłumaczy w Gazecie Olsztyńskiej Grzegorz Olszewski, Dyrektor Generalny GO-leasing Sp. z o.o.


Przedsiębiorcy korzystający z firmowego samochodu zarówno w celach służbowych jak i prywatnych, od 2019r. zaliczą do kosztów tylko 75% wszystkich wydatków i przez to zapłacą większy podatek dochodowy. Takie są główne założenia zmian w przepisach podatkowych, które wchodzą w życie z początkiem przyszłego roku. 

Grzegorz Olszewski: Tak, choć nie wszyscy biznesmeni stracą - ci korzystający z leasingu operacyjnego samochodów o wartości do 150 tys. zł będą mogli nadal wliczyć 100% opłat leasingowych w koszty.  

W 2014r. wprowadzone zostały zmiany przepisów o podatku VAT, obowiązujące do dziś, w ramach których możliwość oraz wysokość odliczenia podatku od towarów i usług jest uzależniona od sposobu używania auta firmowego.

Grzegorz Olszewski: No właśnie. Jeśli auto jest wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z działalnością gospodarczą, wówczas można odliczyć 100% VAT naliczonego na fakturach związanych z nabyciem, leasingiem, najmem czy eksploatacją samochodu. Wymagane jest wówczas prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Jeśli natomiast samochód jest użytkowany w tzw. celach mieszanych (a więc i prywatnych), możliwe jest odliczenie jedynie 50% podatku VAT, bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu.

Podobne rozwiązanie zostanie wdrożone od przyszłego roku także dla podatku dochodowego w firmie (zarówno PIT jak i CIT)...

Grzegorz Olszewski: ...dotychczas praktycznie wszyscy przedsiębiorcy zaliczali do kosztów podatkowych 100% wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych nawet, jeśli były one wykorzystywane także w celach prywatnych. Dzieje się tak, ponieważ brakowało regulacji, które w sposób jednoznaczny opisywałyby zasady rozliczania podatku dochodowego w przypadku prywatnego korzystania z auta firmowego.

LEASING ALL INCLUSIVE

Ministerstwo Finansów uzasadnia potrzebę wprowadzenia w/w zmian koniecznością ujednolicenia zasad rozliczeń podatków (VAT i dochodowego) w kontekście używania samochodów osobowych w firmie. To wiarygodne uzsadnienie?

Grzegorz Olszewski: Obiektywnie rzecz ujmując, trudno nie przyznać mu racji, tym bardziej że podobne rozwiązania funkcjonują już od wielu lat w innych krajach UE. Stracą więc tak naprawdę Ci przedsiębiorcy, którzy użytkują auta zarówno w celach służbowych jak i prywatnych, a tych jest z pewnością zdecydowana większość.
Nowe przepisy wprowadzają dawno już nie zmieniany (od 2001r.) limit amortyzacji samochodu osobowego z 20.000 euro (równowartość ok. 86.000 zł) do 150.000 zł. Analogicznie ten sam limit 150 tys. będzie uwzględniany przy zaliczaniu w koszty składki ubezpieczenia auta.

Ale pomimo zwiększonego limitu amortyzacji biznesmeni nie zawsze będą mogli w całości zaliczyć do kosztów wydatki związane z nabyciem auta.

Grzegorz Olszewski: Tylko 75% faktycznie poniesionych nakładów będzie stanowić koszty uzyskania przychodów. Ta zmiana jest najbardziej niekorzystna, ponieważ ograniczenie 75% dotyczyć będzie wszystkich wydatków związanych z samochodem, nie tylko jego nabycia. Są to przede wszystkim: odpisy amortyzacyjne auta (sfinansowanego zarówno gotówką, jak i kredytem, pożyczką czy leasingiem finansowym); koszty serwisowania samochodu (przeglądy i naprawy); paliwo i inne płyny eksploatacyjne; ubezpieczenie; zakup, serwis i wymiana opon; myjnia i inne wydatki.
Limit 150 tys. zł będzie także obowiązywał dla opłat związanych z leasingiem operacyjnym, najmem czy dzierżawą z tym, że raty leasingowe będzie można zaliczyć w 100% do kosztów podatkowych bez względu na to, czy auto będzie używane tylko na cele służbowe czy mieszane. Jedynie opłaty związane z serwisowaniem czy eksploatacją auta, o ile będą zawarte w umowie leasingu, będą podlegały ograniczeniu do 75%. 
To oznacza, że dla przedsiębiorców, którzy leasingują samochody o wartości do 150 tys. (a takich jest zdecydowana większość) leasing samochodu osobowego będzie wciąż tak samo opłacalny podatkowo jak dotychczas. Stracą jedynie użytkownicy luksusowych aut o wartości powyżej nowego limitu amortyzacji - będą mogli odliczyć od przychodów część opłat leasingowych przeliczonych proporcjonalnie do limitu 150 tys. zł.

To nie jedyne zmiany, które wchodzą od nowego roku...

Grzegorz Olszewski:Nowe przepisy znacząco zmieniają też zasady użytkowania samochodów prywatnych na cele firmowe. Aktualnie obowiązuje tzw. „kilometrówka”, tj. można wliczyć w koszty wszystkie wydatki na prywatne auto do kwoty wyliczonej jako iloczyn przebiegu pojazdu oraz stawki za kilometr wynikającej z przepisów oraz wielkości auta. Po zmianach „kilometrówka” zostanie zlikwidowana, jednak do kosztów będzie można zaliczyć jedynie 20% wszystkich wydatków związanych z używaniem auta na cele firmowe.

Nie ma na to rady? 

Grzegorz Olszewski: Tak niekorzystnego rozwiązania można uniknąć, wprowadzając samochód na stan środków trwałych w firmie (możliwość zaliczenia 75% wydatków w koszty), a jeszcze lepiej biorąc samochód w leasing - 100% wszystkich opłat leasingowych w koszty do limitu 150 tys. zł oraz 75% pozostałych kosztów eksploatacji.

Ustawodawca wprowadził także przepisy przejściowe, które umożliwiają przedsiębiorcom skorzystanie z obecnych korzystnych rozwiązań do końca trwania umowy leasingu - może to być szczególnie atrakcyjne w przypadku drogich luksusowych samochodów pow. 150 tys. zł.

GORĄCE OFERTY SAMOCHODÓW LUKSUSOWYCH W LEASINGU ALL INCLUSIVE

Czyli trzeba się pospieszyć?

Grzegorz Olszewski: Umowa leasingu musi być zawarta przed wejściem w życie nowych zasad, tj. do 31.12.2018r. Warto przy tym podkreślić, że liczy się tutaj data zawarcia umowy, natomiast samochód może być odebrany w przyszłym roku. Tak więc to ostatni moment na skorzystanie z obecnych, korzystniejszych rozwiązań. Czas na leasing i ..zapraszam do GO-leasing!

olsztynska