Nawet 324 tys zł dla mikrofirmy!

W ubiegłym tygodniu weszła w życie tarcza finansowa (proszę nie mylić z tarczą antykryzysową). Program ten przewiduje pomoc dla mikro przedsiębiorców zatrudniających co najmniej jednego pracownika, małych, średnich i dużych firm, a budżet tego działania wynosi 100 mld zł. Ja koncentruję w dalszej części postu na najważniejszych informacjach kierowanych do mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które w ramach tego programu mogą ubiegać się nawet o 324 tys zł i co ważne kwota uzyskana w ramach pomocy może zostać umożona nawet w 75%. 

Przejdźmy do meritum kto i na jakich zasadach oraz ile może otrzymać? Pierwszy krok to ustalenie ilu pracowników posiada nasza firma, ale musimy również wrócić uwagę, że liczba pracowników którą wskażemy we wniosku (liczba pracowników na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) nie może być większa od liczby pracowników zatrudnionych w dniu 31.12.2019. Co za tym idzie jeżeli nasza firma zatrudniła pierwszych pracowników dopiero w bieżącym roku to pomoc ta nie jest dla nas. Kolejne kryterium to skala spadku przychodów i tu mamy trzy progi: (1) Jeżeli nasze przychody spadły powyżej 25% do 50% to na jednego pracownika przysługuje kwota 12 tys zł (2) Jeżeli nasze przychody spadły powyżej 50% do 75% to na jednego pracownika przysługuje kwota 24 tys zł (3) Jeżeli nasze przychody spadły powyżej 75% to na jednego pracownika przysługuje kwota 36 tys zł. Druga bardzo istotna rzecz to musimy pamiętać że nie możemy mieć zaległości podatkowych oraz ZUS. Pamiętajmy że podatki to nie tylko PIT czy VAT ale również np: podatek od nieruchomości.
Kwota którą otrzymamy podlega umożeniu w wysokości 25% jeżeli utrzymamy firmę aktywnie przez okres jednego roku. Kolejne 50% umożenia przysługuje jeżeli utrzymamy przez rok poziom zatrudnienia. Spełnienie kryteria poziomu zatrudnienia oczywiście nie wyklucza zwolnień o ile zatrudnimy w miejsce zwalnianego pracownika nowego w nie mniejszym zakresie wymiaru czasu.
Wioski możemy składać od czwartku ubiegłego tygodnia wysyłając formularz po zalogowaniu się do naszego banku, dodam na zakończenie że środki są bardzo szybko dystrybuowane i wiele osób otrzymało je już następnego dnia po złożeniu wniosku.