Samochód wykupiony po leasingu na cele prywatne można sprzedać bez PIT

Przedsiębiorca, który wykupił leasingowany samochód na cele prywatne, nie zapłaci PIT od jego sprzedaży. Musi jednak poczekać pół roku.

Przedsiębiorca może zwykle po zakończeniu umowy leasingu wykupić auto po korzystnej cenie, uwzględniającej dotychczasowe spłaty. Skarbówka potwierdza, że sprzeda je później bez podatku, jeśli spełni dwa warunki. Po pierwsze, nie może po wykupie wykorzystywać samochodu na potrzeby prowadzonej działalności. Po drugie, musi poczekać pół roku od nabycia, czyli daty wykupu z leasingu.

Taką odpowiedź otrzymała podatniczka, która prowadzi działalność gospodarczą – małe biuro rachunkowe. W 2015 r. zawarła umowę leasingu operacyjnego dotyczącą samochodu osobowego. Po zakończeniu umowy chce wykupić auto i przeznaczyć je na cele prywatne. Zaznaczyła, że samochód nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, nie będzie też wykorzystywany w działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni zamierza go sprzedać po upływie pół roku od wykupu.

Wystąpiła o interpretację, by potwierdzić, że nie będzie musiała rozliczać się z fiskusem. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozważał, czy przychód ze sprzedaży zaliczyć do źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT), czy też jest to odpłatne zbycie rzeczy. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT sprzedaż rzeczy jest wolna od podatku, jeśli nastąpiła po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Warunkiem jest, że nie może nastąpić w wykonaniu działalności gospodarczej.

Jeżeli jednak rzecz ruchoma stanowi składnik majątku wymieniony w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, to przychód z jej sprzedaży rozlicza się jak działalność gospodarczą. Taką rzecz można sprzedać bez podatku dopiero po upływie sześciu lat od wycofania z biznesu. Dotyczy to m.in. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ujętych w ewidencji.

Dyrektor KIS stwierdził na tej podstawie, że jeśli wykupiony samochód nie będzie składnikiem majątku firmy, to przychód z jego sprzedaży nie będzie przychodem z działalności gospodarczej. Sprzedaż auta należy rozliczyć jako odpłatne zbycie rzeczy.

– Przychód nie powstanie, jeśli rzecz zostanie zbyta po pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jej nabycie (wykup z leasingu) – czytamy w interpretacji.

– To stanowisko korzystne dla przedsiębiorców – mówi doradca podatkowy Andrzej Sadowski. W innych interpretacjach fiskus potwierdza też, że ani wykup leasingowanego auta na cele prywatne, ani jego późniejsza sprzedaż nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Źródło: Rzeczpospolita