Zmiany w Zus dla firm

Sejm uchwalił "mały ZUS" dla najmniejszych firm

20 lipca Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Ustawa pozwoli ok. 173 tysiącom najmniejszych przedsiębiorców (których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia) na zmniejszenie, proporcjonalnie do przychodu, składek na ZUS

https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/skladki/2701879,Sejm-uchwalil-maly-ZUS-dla-najmniejszych-firm.html

 Mały ZUS dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą od 2019 r.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne, tzw. mały ZUS. Tak zakłada projekt zmian w tej sprawie, którego rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

https://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/skladki/2698764,Maly-ZUS-dla-prowadzacych-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-od-2019-r.html

Wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców w 2019 r.

 Polski rząd przygotował kolejną podwyżkę ZUS dla przedsiębiorców. Stawki ZUS dla przedsiębiorców w 2019 r. będą wyższe o 7,3-proc. od obecnie obowiązujących. Jest to kolejne obciążenie, które najbardziej odczują małe firmy i kolejny impuls do już i tak masowej migracji biznesu za granicę.

 https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-gospodarcza/1338422,Wzrost-skladek-ZUS-dla-przedsiebiorcow-w-2019-r.html