Czy to już koniec leasingu w Polsce?

1 stycznia 2019 zmieniły się przepisy dot. leasingu. Zmiany dotyczą:

*   Pierwsza zmiana dotyczy limitu odpisów amortyzacyjnych.
*   Druga zmiana dotyczy zasad rozliczania kosztów związanych z samochodami osobowymi, które są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej oraz innych celów nie związanych z prowadzoną działalnością (tzw. użytek prywatny).
*   Trzecia zmiana, dotyczy ujednolicenia zasad podatkowego rozliczania, niezależnie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z samochodu.