Leasing 2019 - limit ale jak go stosować?

Limit 150 tys zł dla samochodów osobowych lub 225 tys zł dla samochodów osobowych o napędzie elektrycznym jest często błędnie interpretowany, co skutkuje niewłaściwym oszacowaniem jaką część raty leasingowej będzie można zaliczyć do Kosztów Uzyskania Przychodu.